Informace

_____________________________________________________

Pomoc ukrajinským uprchlíkům

Vzadu v kostele sv. Jakuba v Červeném Kostelci je nová nástěnka, kde budou základní informace týkající se pomoci uprchlíkům. Budeme tam psát prosby a nabídky pomoci. Pro koho je jednodušší poslat lísteček přes internet, může využít formuláře:

Informaci z formuláře přepíšeme na lísteček, který dáme k ostatním na nástěnku v kostele. Kdo chce pomoci nebo potřebuje pomoc, vezme si lísteček a domluví se s daným kontaktem. 

Příklady pomoci: připravím oběd, upeču buchtu, ráda si nechám za úplatu umýt okna, vezmu dítě do obuvi a koupím mu boty, půjčím na víkend tři kola, vezmu rodinu a zaplatím sobotní nákup za 500 Kč a mnoho dalších věcí, které Vás napadnou...

Prosíme, kdo jste ve spojení s ukrajinskými rodinami, nebojte se požádat o pomoc. Ne všichni můžeme poskytnout přístřeší, ale určitě bude dost ochotných Vám pomoci. Děkujeme!

_____________________________________________________

Veřejná sbírka

dne 2.května 2022 byla za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou otevřena pokladnička na veřejnou sbírku a ta obsahovala obnos 16.982,- Kč. Děkujeme všem dárcům.

_____________________________________________________

Cyklokřížová cesta 

Za příznivého počasí se bude konat dne 03. dubna 2022 cyklokřížová cesta okolo olešenských křížů. Sraz ve 13:30 u školy v Olešnici u Červeného Kostelce. 

_____________________________________________________

Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině

 
Sestry a bratři,
věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem
k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili
takto:
 
Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ.
Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu
k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si
navzájem odpouštět.
 
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno Tvé.
Přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.
 
Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.
 
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
 
Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té
doby, než se situace uklidní.
 
Vaši čeští a moravští biskupové.
Praha, 14. února 2022

_____________________________________________________

SYNODA 2021 - 2023

Synoda probíhá na podnět papeže Františka po celém světě, na všech kontinentech, ve všech diecézích a farnostech (dle možností). Hlavní myšlenkou je se snahou pod vedením Ducha svatého, jít společně za církví synodální (společenství, spoluúčast, poslání, naslouchání…). Vyjádřit své názory a podněty, vedoucí k rozvoji církve.

Průběh synodálního procesu v ČR bude probíhat vytvořením skupinek ve farnosti a zapojením lidí mimo farnost. Jednotlivci budou vyjadřovat názory na téma, společná pro celý svět. Názory nasbírané v jednotlivých skupinkách, pod vedením moderátora, budou postupně bez cenzury poslány až do Říma k papeži Františkovi.

Cílem synody, a tedy této konzultace, není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu.“ Přípravný dokument, 32

Kdo by se chtěl zapojit do synodálního procesu může psát na e-mail: synodack@seznam.cz

Modlitba za synodu:

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,

shromážděni ve tvém jménu.

Provázej nás ty sám,

vstup do našich srdcí

a vytvoř si v nich domov.

Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,

uč nás, jak na ní vytrvat.

Jsme zde s přetěžkým břemenem svých slabostí a hříchů.

Nedopusť, abychom propadli zmatku,

nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,

nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,

abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,

abychom nesešli z cesty pravdy

a neodchýlili se od toho, co je správné.

To vše žádáme od tebe,

jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,

a ve společenství s Otcem i Synem

na věky věků.

Amen.

 
Více informací o synodě naleznete zde. 
________________________________________________________________________________________________________________________

Veřejná sbírka

dne 20.ledna 2020 byla za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou otevřena pokladnička na veřejnou sbírku a ta obsahovala obnos 10.890,- Kč. Děkujeme všem dárcům.

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Veřejná sbírka

dne 10.dubna 2019 byla za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou otevřena pokladnička na veřejnou sbírku a ta obsahovala obnos 11.682,- Kč. Děkujeme všem dárcům.
________________________________________________________________________________________________________________________
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-2021
Výuka náboženství ve školách je „nepovinný předmět“, žák se přihlásí tím, že přijde na první hodinu a bude zapsán vyučujícím.
Prosíme rodiče, aby dbali, popř.dohlédli na pravidelnou účast a včasný příchod svých dětí na hodinu náboženství.

 

Škola Václava Hejny

třída den čas   katecheta začátek
1. a 2. třída čtvrtek 11:45   Mgr. Markéta Vítová  17. 9.
3. třída čtvrtek 12:45   Michal Šebera  17. 9.
4. a 5. třída čtvrtek 12:45   Mgr. Markéta Vítová  17. 9.
6.C,D + 7.A,B,D + 9.B.C středa 14:00   Mgr. Marie Matysková 16. 9.
6.A,B, + 7.C + 8. B,C,D čtvrtek 14.00   Mgr. Marie Matysková 17. 9.

Škola Lhota

třída den čas   katecheta začátek
1. a 2. třída středa 11:35   Božena Špuláková 23. 9.
3., 4. a 5. třída středa 12:25   Antonín Špulák 23. 9.

 

Škola Horní Kostelec

 třída  den  čas   katecheta začátek
1. , 2. a 3. třída úterý 11:45   Mgr. Otakar Regner, trvalý jáhen 15. 9.
4. a 5. třída úterý 12:45   Mgr. Otakar Regner, trvalý jáhen 15. 9.

Škola Olešnice

pátek 13:15    1.- 5. třída   Mg.Bc.Jana Brátová,  začátek: 18. 9.

 

Středoškoláci mladší (nižší gymnázium a 8.A)

Středa na faře 16:30 (začátek 23. 9.),  Mgr. Marcela Frýbová 

Středoškoláci starší

Čtvrtek na faře 18:30 (začátek 24. 9.), P. Mgr. Miloslav Brhel, administrátor 

Speciální základní škola Augustina Bartoše

Středa 13:30, Mgr. Věra Hošková, od 16. 9. 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Volby do Pastorační rady Boušín

 Ustanovená na období : 01. března 2019 - 28. února 2023
Zástupci farnosti Boušín :
* Dorota Kozlová
* Marcel Dostál
_________________________________________________________________________________________________________________________
Královéhradecká diecéze má nového generálního vikáře
Mons. Jan Vokálbiskup královéhradecký, jmenoval ve středu 12.12., s účinností ke dni slavnosti Matky Boží 1.1. 2019, novým generálním vikářem královéhradecké diecéze P. Mgr. Jana Paseku, současného biskupského vikáře pro pastoraci. Zároveň se P. Jan Paseka stane moderátorem diecézní kurie a dočasně ještě povede referát pro pastoraci.

Změny nastávají také na pozicích biskupských vikářů pro školství a pro diakonii.

Od 1. ledna 2019 se biskupským vikářem pro školství stává P. ThLic. Prokop Brož, Th.D. a biskupským vikářem pro diakonii Mons. Mgr. Pavel Rousek. Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup, bude vykonávat funkci biskupského vikáře pro duchovní povolání.

Biskup Jan Vokál poděkoval za dlouholetou obětavou službu královéhradecké diecézi oběma dosavadním generálním vikářům – Mons. Josefu Kajnekovi a Mons. Mgr. Josefu Sochovi, který v letošním roce dovršil kanonický věk 75 let. Rovněž vyjádřil svůj vděk Mons. Josefu Suchárovi a P. ICLic. Mgr. Karlu Moravcovi, kteří řadu let zastávali pozice biskupských vikářů pro diakonii a školství a P. Mgr. Ing. Zdeňku Novákovi, dosavadnímu řediteli (moderátorovi) diecézní kurie.

Mgr. Jan Paseka, narozen v roce 1980. V roce 2000 začal svou formaci  v Teologickém konviktu, následně v kněžském semináři v Praze a na Katolické teologické fakultě. V roce 2006 přijal jáhenské svěcení a také svátost kněžství. Jako kaplan působil v Poděbradech (2006 – 2007). V letech 2007 – 2016 byl administrátorem v Chrasti u Chrudimě, od roku 2009 do 2016 administrátorem excurrendo ve Vrbatově Kostelci. V letech 2010 až 2018 doprovázel animátorské kurzy mládeže diecézního centra. Od roku 2011 do 2016 působil jako spirituál Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči. 1. srpna 2016 byl ustanoven rektorem kostela Panny Marie v Hradci Králové a od října 2016 zastává funkci biskupského vikáře pro pastoraci. Je členem kněžské rady a členem sboru poradců královéhradecké diecéze.

ThLic. Prokop Brož, Th.D., narozen v roce 1972. V roce 1990 začal přípravu na kněžské povolání v Teologickém konviktu, poté pokračoval studiem filozofie a teologie na Papežské Lateránské univerzitě v Římě. V roce 1996 byl vysvěcen na jáhna a jako jáhen působil nejprve v Diecézním centru života mládeže Vesmír a poté ve farnosti Polná. V roce 1997 přijal kněžské svěcení a působil nejprve v Nové Pace, poté v Kutné Hoře. V letech 2001–2003 studoval na Papežské univerzitě Gregoriáně licenciátní studium dogmatické teologie. Doktorským studiem pokračoval na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, které ukončil obhájením disertační práce s názvem Kristus, Duch a jednota církve v dějinách. Ekleziologie Johanna Adama Möhlera. Od roku 2003 do roku 2018 působil na Katolické teologické fakultě jako odborný asistent na katedře systematické teologie, v letech 2010–2018 vedl fakultu jako její děkan. V letech 2007–2018 byl sídelním kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Od 1. září 2018 působí ve své domovské, královéhradecké diecézi jako děkan-farář v Novém Hradci Králové a jako ředitel Diecézního teologického institutu při Biskupství královéhradeckém.

Mons. Mgr. Pavel Rousek, narozen v roce 1953. V letech 1975-1982 absolvoval teologická studia, na kněze byl vysvěcen v roce 1982. Do roku 1992 působil v několika farnostech, na začátku devadesátých let zakládal Diecézní katechetické centrum a Diecézní centrum pro mládež a Diecézní centrum života mládeže Vesmír. V letech 1992-2006 byl pověřený pastorací mládeže a členem Sekce pro mládež ČBK.Absolvoval formaci v kněžské škole hnutí Fokolare v Loppianu v Italii (2006-2007). Od roku 2007 působil jako farář ve Vysokém Veselí, roku 2011 je pověřen duchovní službou v Domácím hospici Duha v Hořicích v Podkrkonoší a v roce 2014 byl ustanoven jičínským okrskovým vikářem. V letošním roce byl jmenován nemocničním kaplanem ve Fakultní nemocnici v Hradci králové a koordinátorem nemocniční duchovní služby ve zdravotnických zařízeních na území diecéze.

_________________________________________________________________________________________________________________________
Veřejná sbírka
dne 5.září 2018 byla za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou otevřena pokladnička na veřejnou sbírku a ta obsahovala obnos 10.997,- Kč a 20,- Euro. Děkujeme všem dárcům.
_________________________________________________________________________________________________________________________

 Video z nedělní primice novokněze Jana Lukeše

 
Druhá ukázka videa z nedělní primiční mše konané v Rokytnici nad Jizerou dne 23.září 2018 v kostele sv. Michaela, archanděla
 
_________________________________________________________________________________________________________________________

Video z nedělní primice novokněze Jana Lukeše

První ukázka videa z nedělní primiční mše konané v Rokytnici nad Jizerou dne 23.září 2018 v kostele sv. Michaela, archanděla.
 
_________________________________________________________________________________________________________________________
 Cesta světla okolo Olešnice

Video ke shlédnutí zde.    

Foto ke shlédnutí zde

_________________________________________________________________________________________________________________________

NOVÉNA ZA DOBRÉHO PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

 

AUTOREM PŘEDLOHY MODLITBY JE MONS. PROF. PETR PIŤHA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kázání Prof. Piťhy k 01.01.2018

Sestry a bratři, lidé dobří.

Vítám Vás, do chrámu Páně, do nového roku. Jsem rád, že jste šťastně přežili půlnoční silvestrovskou bitvu a doufám, že bez zranění. Jsem taky rád, že jsme – sebe nevyjímám – přišli po dvou, což je neklamné znamení, že už jsme vystřízlivěli. Střízlivost budeme totiž po celý letošní rok velmi potřebovat.

Rok, který dneškem otevíráme, bude náročný. Tím neříkám, že nějak neobvykle nepříjemným. Ale pracný bude. Je to rok velkých výročí. Sto let od konce 1. světové války a vzniku naší moderní samostatnosti, 25. let od rozdělení Československa a vzniku České a Slovenské republiky, což připadá právě na dnešní den, jsou data, která nutí k zamyšlení. Když přehlédneme naše dějiny za uplynutých sto let, můžeme sledovat, jak obtížné je znovu a znovu bojovat za svobodu a jak snadné je ztratit ji. Vždy stálo mnoho životů a utrpení znovu ji získat. Roky 38, 48, 68 jsou varovné.

Jen v roce 89, což budeme slavit napřesrok, nám spadla svoboda takřka z nebe do klína. Oběti pro ni přinesené byly tou dobou skoro zapomenuty, ale seznamy popravených a umučených jsou vyryty do kovu či vytesány do kamene na památnících před věznicemi a jinde a jsou dlouhé. Nicméně, sametová revoluce proběhla bez krveprolití.

Pětadvacáté narozeniny ČR – v pětadvaceti je člověk opravdu dospělý, může mít akademický titul, mít děti. Měl by být zcela samostatný. Je taková naše republika? Co z ní vyrostlo? Jsme nad tím rozpačití a jsme zklamaní jako rodiče, kterým se nevyvedlo dítě, z něhož se tak radovali a skládali do něho tolik očekávání. Přiznejme si, proč to tak dopadlo. Protože chyběla výchova. To my jsme vinni vším, co se nám nelíbí, ale sami to děláme. Je to smutné, ale co s tím?

Věřící člověk se v takových chvílích podívá do Bible. My jsme teď rovněž četli z této moudré knihy knih. Stačí si připomenout, jaký je dnes svátek. I v tom je letošní zlom roku bohatý. Včera byl svátek Svaté rodiny, manželé obnovovali své svatební sliby. Svatební slib, je v podstatě smlouva o založení rodiny, jakési vyhlášením nového domova. Je to jako přijetí ústavy. Jsou přítomni svědkové, u církevní svatby je mezi nimi i Bůh, jehož Desatero je preambulí dané ústavy.

Dnes je svátek Panny Marie, Matky Boží. Můžeme dodat i Matky naší. Jaká čtení se čtou při těchto svátcích?

Včera jsme četli o smlouvě Hospodina s Abrahámem. Abrahám hleděl na noční oblohu a uslyšel Boží hlas. On ho vlastně uviděl. Stal se jeho přítelem. Přátelství, je-li pravé, je pevným poutem vzájemné pomoci a oddanosti do všech důsledků. O tom bylo druhé čtení, v němž apoštol Pavel uvažuje o dramatu obětování Izáka. V Evangeliu jsme slyšeli o radosti starce Simeona, když podržel na loktech malého Ježíška. Mé oči uviděly Spasitele. Uviděli a přijali jsme ho my? Z dnešních textů bych vyzvedl myšlenku z listu Galaťanům: Bůh nám poslal do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: „Abba, Otče!“ Už tedy nejsi otrok ale syn a jako syn také dědic skrze Boha. A Evangelium nás letos vrací k návštěvě pastýřů v betlémské stáji. Podstatné je tu poselství o tom, že jsme Boží děti.

Co nám to říká k tomu, o čem uvažujeme na prahu letošního jubilejního roku. Bohužel to, že jsme dost nevychované děti, protože nechráníme rodinný život, nepečujeme o své vlastní děti, uvádíme v posměch matky a především Pannu Marii, která byla hospodyní Svaté rodiny. Ničíme poctivost řemeslné práce, jakou sv. Josef živil Svatou rodinu. Umožňujeme dětem, aby svou rodinu opustily, a dokonce je k tomu vybízíme! Všechny smlouvy, které uzavíráme, jsou pro nás cár papíru. Plnit sliby, to je k smíchu, stát v slově? „No to já myslel jinak, to jsme si nerozuměli...“

Já bych se vůbec nedivil, kdyby nám nás nebeský Otec pořádně nenalískal na zadek. Asi bychom se měli začít chovat jinak. Vrátit se ke slušnosti, postarat se o dodržování ústavy a dát do pořádku justici. Za pár dní jdeme volit toho, kdo nás povede, svého vrcholného představitele. Zamyslete se nad tím, kdo to má být a nemávněte nad volbami rezignovaně rukou s tím, že je to jedno, vždyť jsou všichni stejní. Jděte k volbám, je to nejen právo, ale i občanská povinnost. A zvolte toho, kdo bude hájit rodinu, matky, děti, malovýrobce, zákonnost a tím spravedlnost. Kdo nebude běhat od Merkelové k Putinovi a z Ameriky do Číny, aby se zeptal, co má říkat. Ale naopak má svůj názor a odvahu ho obhajovat. Naštěstí jsou to názory, které jsou nejenom přijatelné, ale jsou to názory velké většiny lidí. Vykročme tedy do nového roku s požehnáním, které jsme slyšeli v knize Mojžíšově.

Vykročme tedy do nového roku s požehnáním, které jsme slyšeli. Kéž nám přinese dobro a pokoj. Amen.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Veřejná sbírka
dne 04.září 2017 byla za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou otevřena pokladnička na veřejnou sbírku a ta obsahovala obnos 23.604,- Kč. Děkujeme všem dárcům.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii

Ó Matko lidu a národů, ty, která znáš všechno lidské utrpení a všechny lidské naděje, ty, která s mateřskou láskou vnímáš všechny boje mezi dobrem a zlem, světlem a tmou, které otřásají současným světem, přijmi naše volání, kterým se silou Ducha Svatého obracíme přímo k tvému srdci: obejmi láskou Matky a Služebnice Páně tento náš lidský svět, který ti svěřujeme a zasvěcujeme, plni starostí o pozemský a věčný úděl lidí a národů. Zvlášť pak ti svěřujeme a zasvěcujeme ten lid a ty národy, které tento projev důvěry a zasvěcení nejvíce potřebují.

Pod tvou ochranu se utíkáme, svatá Matko Boží! Neodmítej naše prosby, když jsme v těžkých zkouškách!

Hle, stojíme před tebou, Matko Kristova, před tvým Neposkvrněným Srdcem, a společně s církví se toužíme připojit k zasvěcení, které z lásky k nám učinil Tvůj Syn svému Otci: ,A pro ně se zasvěcuji’ – řekl – ,aby i oni byli posvěceni v pravdě’ (Jn 17,19). Chceme se připojit k našemu Vykupiteli v tomto zasvěcení pro svět a pro lidi, které má v jeho Božském srdci moc získat odpuštění a dosáhnout smíření.

Moc tohoto zasvěcení přetrvává po všechen čas, zahrnuje všechny lidi a národy, překonává každé zlo, které je duch temnot schopen podnítit v lidském srdci a v dějinách a které skutečně v našem čase roznítil.

Jak hluboce pociťujeme potřebu zasvěcení celého lidstva a celého světa, našeho současného světa: zasvěcení, které uskutečňujeme ve spojení se samotným Kristem! Vždyť na Kristově díle spásy má mít prostřednictvím církve účast celý svět. 

Buď velebena nad všechny tvory ty, Služebnice Páně, která jsi v naprosté poslušnosti následovala Boží volání! Buď pozdravena ty, která jsi nejúžeji spojena s vykupitelským zasvěcením svého Syna!

Matko církve! Dej světlo Božímu lidu na cestách víry, naděje a lásky! Dej světlo zvlášť těm národům, jejichž zasvěcení a odevzdání od nás očekáváš. Pomoz nám, ať v pravdě žijeme Kristovo zasvěcení pro celou lidskou rodinu současného světa.

Matko, svěřujeme Ti svět, všechny lidi a národy i samotné zasvěcení světa, vkládajíce ho do tvého mateřského srdce. 

Ó, Neposkvrněné Srdce! Pomoz nám vítězit nad hrozbou zla, které se tak snadno zakoření v srdcích dnešních lidí a které již svými nezměrnými účinky doléhá na současný život a zdánlivě uzavírá cesty k budoucnosti.

Od hladu a války, vysvoboď nás!

Od atomové války, od nevypočitatelného sebezničení, od jakéhokoliv druhu války, vysvoboď nás!

Od hříchů proti lidskému životu od jeho počátku, vysvoboď nás!

Od nenávisti a od pohrdání důstojností Božích dětí, vysvoboď nás!

Od každého druhu nespravedlnosti ve společenském, národním a mezinárodním životě, vysvoboď nás!

Od lehkovážného přestupování Božích přikázání, vysvoboď nás!

Od pokusů zatemnit v lidských srdcích pravdu o Bohu, vysvoboď nás!

Od ztráty povědomí o dobru a zlu, vysvoboď nás!

Od hříchů proti Duchu Svatému, vysvoboď nás! Vysvoboď nás!

Přijmi, ó Matko Kristova, toto volání plné utrpení všech lidí! Plné utrpení národů!

Pomoz nám mocí Ducha Svatého překonat každý hřích, hřích člověka a ,hřích světa’, hřích v jakémkoliv jeho projevu. 

Ať se v historii světa znovu projeví nekonečná spásná moc Vykoupení, moc milosrdné Lásky! Nechť ona zastaví zlo, změní smýšlení lidí! Ať se v tvém Neposkvrněném Srdci ukáže všem světlo naděje!

Takto 25. března 1984 na Svatopetrském náměstí sv. Jan Pavel II., duchovně sjednocen se všemi předem ,svolanými’ biskupy na celém světě, svěřil Neposkvrněnému Srdci Mariinu lid a národy, aby uposlechl výzvu fatimského proroctví, jehož sté výročí si letos připomínáme.

Převzato z brožury Fatimské poselství, vydaného Kongregací pro nauku víry (s mírnou úpravou).

___________________________________________________________________________________________________________________________

100 let od zjevení Panny Marie ve Fátimě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. května 1917, kdy Portugalsko již bylo ve válce (vstoupilo do ní r. 1916  na straně Anglie a Francie), papež Benedikt XV. vydává mírové poselství válčícím státům, kde naléhavě žádá ukončení bojů. Nikdo z politiků na jeho slova nereagoval, pouze jeden jediný, a sice rakousko-uherský císař bl. Karel Habsburský. Jak to všechno do sebe zapadá! Právě téhož roku se Panna Maria zjevuje. 13. května se na dubu v  Cova da Iria ukázala nějaká krásná paní a děti se ji ptaly, kdo je a co si žádá.

Řekla, že přichází z nebe a že jim řekne své jméno 13. října, pokud budou chodit poctivě každého 13. dne v měsíci tady na toto místo. Děti si nejprve slíbily, že budou mlčet, ale neudržely tajemství. Hyacinta o tom první doma řekla, takže se to rozšířilo. Rodiče šli samozřejmě na faru a místní farář zaujal opatrný postoj, těžko předpokládat, že by mohl zaujmout jiný. Varoval, že může jít i o mámení zlého ducha.

 

Tři tajemství

13. června zjevila Panna Maria tzv. první tajemství, kdy sdělila dětem jejich životní osudy. 13. července jim ohlásila druhé a třetí tajemství. Druhému tajemství předcházela vize pekla.  Panna Maria potom řekla: „Viděli jste peklo, do kterého se dostávají ubohé duše. Aby se zachránily, chce Bůh zavést ve světě pobožnost k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestli se udělá, co vám ukážu, budou mnohé duše zachráněny a svět se dočká míru. Válka se blíží ke konci, ale jestli lidé nepřestanou urážet Pána Boha, neuplyne dlouhá doba a začne nová válka, ještě strašnější než tato. To se stane za pontifikátu Pia XI. Když jednou v noci uvidíte neznámé světlo, vězte, že je to Boží znamení, a že se blíží potrestání světa za mnohé zločiny: Válka, hlad, pronásledování církve a Svatého Otce.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

V sobotu 18. března 2017 zemřel kardinál Miroslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský.
Modleme se za jeho nesmrtelnou duši!
        "Aby všichni byli jedno".
___________________________________________________________________________________________________________________________
Veřejná sbírka
dne 20.června 2016 byla za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou otevřena pokladnička na veřejnou sbírku a ta obsahovala obnos 14.548,- Kč. Děkujeme všem dárcům.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Veřejná sbírka
dne 27.července 2015 byla za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou otevřena pokladnička na veřejnou sbírku a ta obsahovala obnos 10.071,- Kč. Děkujeme všem dárcům.
___________________________________________________________________________________________________________________________

Veřejná sbírka

dne 09.března 2015 byla za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou otevřena pokladnička na veřejnou sbírku a ta obsahovala obnos 20.182,- Kč. Děkujeme všem dárcům.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Světový den boje (a modliteb) proti obchodu s lidmi

Zapal světlo proti obchodu s lidmi. Takové je téma celosvětové připomínky fenoménu moderního otroctví, kterou na neděli 8. února 2015 vůbec poprvé vyhlásily různé instituce katolické církve. Akce byla dnes (3. února 2015) představena ve Vatikánu. Česká biskupská konference vytvořila k události facebookovou kampaň.

Celosvětová připomínka nazvaná také 1. Mezinárodním dnem modlitby a reflexe v boji proti obchodu s lidmi chce upozornit na problematiku této formy moderního otroctví.

Navazuje tak na deklaraci, v níž se v prosinci 2014 patnáctka představitelů světových náboženství včetně papeže Františka zavázala, že se zasadí, aby do roku 2020 vymizel fenomén otroctví. Již o rok dříve papež uvedl, že „obchod s lidmi je zločinem proti lidskosti. Musíme spojit síly, abychom osvobodili oběti a zastavili tento stále agresivnější zločin, který ohrožuje – kromě jednotlivců – také základní hodnoty společnosti, mezinárodní bezpečnost a spravedlnost, stejně jako ekonomii, rodinná pouta a samotné sociální soužití.“ (12. prosince 2013).

Na webové stránce http://a-light-against-human-trafficking.info naleznou zájemci podněty k přemýšlení nebo modlitbě, stejně jako některé živé příběhy. Symbolicky zde také mohou zapálit svíci na znamení toho, že se připomínky účastní. Česká biskupská konference připravila k akci také facebookovou kampaň.

„Hovořit se ženou, která podstoupila násilí, která nemá svobodu, na níž neustále dohlížejí pasáci, znásilněnou, koupenou a prodanou a donucenou k mlčení… a sdílet s ní její pocity, strachy, je něco nepopsatelného. Je to dotýkat se rukama fenoménu obchodu s lidmi,“ uvedla během úterní tiskové konference ve Vatikánu řeholní sestra Valeria Gandiniová, která se na Sicílii věnuje prostitutkám. „Vzpomínám na Lucy, přinucenou osmkrát k potratu. Měla strach, protože viděla krev tekoucí z kohoutku. A komu to mohla říci? Poznala jsem ženy, které zešílely, jako Edith. Ta viděla muže, jak za ní lezli oknem, a křičela o pomoc. Gala zase stále opakovala: Sestro, nikdo nemůže pochopit ten stud a strach, jaký zakouším, když stojím nahá na ulici“.

Jak uvádí Ministerstvo vnitra ČR, podle mezinárodních studií je ročně obchodováno se 700 tisíci až 2 miliony osob, přičemž s 300 až 500 tisíci osobami je každoročně obchodováno v rámci Evropy. Roční zisky jsou odhadovány na 31,6 miliard dolarů, které řadí obchod s lidmi mezi nejvýnosnější formy mezinárodního organizovaného zločinu. Uvedené zisky jsou srovnatelné s příjmy z obchodu s drogami nebo zbraněmi.

Podle poslední Zprávy o stavu obchodování s lidmi v ČR bylo v naší zemi nejvíce obětí evidováno v Praze, dále Libereckém a Královéhradeckém kraji. Nejčastějšími formami zůstávají obchodování s lidmi za účelem sexuálního či pracovního vykořisťování.

Mezinárodní den modlitby a reflexe v boji proti obchodu s lidmi vyhlásila Papežská rada pro pastoraci migrantů, Papežská rada Iustitia et Pax a představitelé řeholníků a řeholnic. Za datum je zvolena památka svaté Josefíny Bakhity, súdánské otrokyně, která se později stala řeholnicí.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Římskokatolická farnost Boušín vyhlásila

Veřejnou sbírku na vnější a vnitřní opravy kostela Navštívení Panny Marie na Boušíně

 

Na sbírku bylo vydáno osvědčení Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.
Sbírka započala 1. 7. 2014 a je vyhlášena na dobu neurčitou.
Sbírka zahrnuje:
1.       Shromažďování prostředků na zvláštním bankovním účtu č. 107-7060050247 / 0100
2.       Pokladničku umístěnou v kostele Navštívení Panny Marie na Boušíně
3.       Prodej vstupenek na benefiční koncerty
Všechny prostředky shromážděné způsobem výše uvedeným budou použity výhradně na účel sbírky, tzn. na vnější nebo vnitřní opravy a úpravy kostela na Boušíně, nelze je použít na financování běžného provozu farnosti.
Prostředky je možno shromažďovat i čerpat postupně dle potřeby, jednou ročně bude sbírka vyúčtována a vyúčtování se předloží na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje ke kontrole.
Pokladnička v kostele bude zapečetěna za účasti pracovníka Obecního úřadu ve Slatině nad Úpou, vybírána bude za přítomnosti pracovníka OÚ Slatina nad Úpou. Nashromážděné fin. prostředky z pokladničky budou vloženy na účet sbírky a bude vyhotoven zápis.
Po domluvě je možno vystavit potvrzení na odpočet z daně příjmu.
Kontakt: P. Miloslav Brhel, Červený Kostelec, tel. +420 728 147 722, www.farnostbousin.cz
Zaplať Pán Bůh všem, kteří jakkoliv přispějí na obnovu a opravu našeho kostela na Boušíně.
___________________________________________________________________________________________________________________________