Bohoslužby

 
__________________________________

 Intence červen 2022

 

05.června 2022

Slavnost Seslání Ducha Svatého

11:00 hodin

Za Jindřicha a Martu Rosovy, děti a vnoučata

12.června 2022

Slavnost Nejsvětější Trojice

11:00 hodin

Poděkování za 45 let společného života

19.června 2022

Slavnost Těla a Krve Páně

16:00 hodin

 

26.června 2022

 

11:00 hodin

Za Janu Michlovou a rodiče, za Zdislavu Michlovou a manžela 


Mše se konají každou neděli od 11:00 hodin.
V květnu se konají mše od 18:00 hodin s májovou pobožností.
Pouť 31. května ( nebo v neděli po tomto datu )
Posvícení v neděli po 14. září
 
 
_________________________________________________________________________________________________

MŠE NA ROK 2022

 

LEDEN  
01. ledna 2022 Za Boží pomoc a ochranu
02. ledna 2022 Za Petra Krejčiříka a Oldřicha Zelenýho
09. ledna 2022 Za Bohuslava Bernarda
16. ledna 2022 Za Anežku a Josefa Koliskovy, dceru Marii jejího manžela a snachu Věru, za uzdravení P. Petra Kubanta
23. ledna 2022 Za Antonína Nývlta a celý rod
30. ledna 2022 Za rodinu Řehákovu a Fidlerovu
ÚNOR  
06. února 2022 Za rodiny Tylšovy a Václava Pacáka
13. února 2022 Za správné rozhodnutí ve vážné věci
20. února 2022 Za Věru Švecovou a celou rodinu
27. února 2022 Za Wolfganga Klappera a rodiče
BŘEZEN  
06. března 2022 Za živé a zemřelé členy rodiny Kordinovy a Faltovy
13. března 2022 Za Františku Nývltovou, sestry a rodiče
20. března 2022 Za Vojtěcha Svobodu a Boží pomoc pro celou rodinu
27. března 2022  
DUBEN  
03. dubna 2022 Za Jidřišku a Jaroslava Faltovy, Václava Zímu a rodiče a rodinu Gottsteinovu
10. dubna 2022 Milost osvobození pro Kristiána
14. dubna 2022 18:00 Poděkování za 70 let života
15. dubna 2022 15:00  
16. dubna 2022 19:00 Za duchovní uzdravení
17. dubna 2022 Za Jaroslavu Burdovou a celou rodinu
18. dubna 2022 Za Anežku a Václava Mišoňovy, rodiče a sourozence
24. dubna 2022 Za Jiřího a Josefa Balcarovy
KVĚTEN  
01. května 2022 Za Jaromíra a Hanu Tylšovy a syna Jaromíra
03. května 2022 út Za Danuši a Josefa Šimkovy a celou rodinu
08. května 2022 Za Marcelu Dostálovou rodinu Bahadlovu a Dostálovu
10. května 2022 út Za Františka Kriegla, Jaroslava Brože a Josefa Matysku
15. května 2022 Za Vladimíra Špetlu a rodiče z obojí strany
17. května 2022 út Za rodihu Hanušovu, Švecovu a Bergerovu
22. května 2022 Za Josefa a Marii Čapkovy, syna Josefa a snachu Boženu
24. května 2022 út Za pracovníky mobilního hospice
29. května 2022 Za rodiče Šolcovy a duše v očistci
31. května 2022 út Za kanovníka Josefa Měšťana a slečnu Gabrielu
ČERVEN  
05. června 2022 Za Jindřicha a Martu Rosovy, děti a vnoučata
12. června 2022 Poděkování za 45 let společného života
19. června 2022 16:00  
26. června 2022 Za Janu Michlovou a rodiče, za Zdislavu Michlovou a manžela
ČERVENEC  
03. července 2022  Za živé s zemřelé osadníky z Červené Hory
05. července 2022 Za rodiče Matiovy, jejich rodiče a sourozence
10. července 2022 Za rodinu Dvořáčkovu, Martinovu a Tylšovu
17. července 2022 Za Václava a Boženu Faltovy a rodiče z obojí strany a rodinu Matěnovu
24. července 2022 Za Věru a Josefa Rosovy, jejich rodiče a sourozence
31. července 2022 Poděkování za 20 let manželského života
SRPEN  
07. srpna 2022 Za rodinu Škodovu
14. srpna 2022 Za rodiče Tylšovy, syna Jiřího, snachu Jaroslavu, vnučku Lenku, rodinu Brtvovu a Vávrovu
21. srpna 2022 Za Marii a Eduarda Semerákovy, jejich syny a dcery
28. srpna 2022 Za Karla Kábrta a rodiče z obojí strany
ZÁŘÍ  
04. září 2022 Za Janu Dudkovou, rodinu Hořeňovských a Dudkovu
11. září 2022 Za Martu a Josefa Barešovy a za rodinu Teunerovou
18. září 2022 Za manžele Tučkovy, Krejčí a Marii Schreiberovou
25. září 2022 Za Růženu a Josefa Kaněrovy a celou rodinu
28. září 2022 st  
ŘÍJEN  
02. října 2022 Za živé s zemřelé osadníky z Červené Hory
09. října 2022 Za zemřelé z rodiny Špetlovy
16. října 2022 Za Viléma Pokorného a celý rod
23. října 2022  
30. října 2022 Za Zdeňka Žďárského, bratra Stanislava a rodiče Annu a Stanislava Žďárských
LISTOPAD  
06. listopadu 2022  
13. listopadu 2022  
20. listopadu 2022 Za manžele Najmikovy, Urbanovy a Ráczovy
27. listopadu 2022 Za Marii a Josefa Kábrtovy a Petra Plíštila
PROSINEC  
04. prosince 2022  
11. prosince 2022 Za Marii Vaňkovou, manžela a rodinu Kubovu a Herzigovu
18. prosince 2022 Za rodinu Sedláčkovu a Mertlíkovu
24. prosince 2022  
25. prosince 2022  
26. prosince 2022  

 

Za Marcelu Dostálovou rodinu Bohadlovu a Dostálovu